Nederland rekent af met virus

Nederland rekent voor eens en altijd af met virus

Strenge lockdown van 10 dagen, leger ingezet

Uit gelekte informatie van de RIVM blijkt dat er met demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge is gesproken over een strenge lockdown van 10 dagen, waarbij iedereen verplicht wordt thuis en binnen te blijven.
De lockdown zou in moeten gaan op vrijdag 9 april en eindigt op dinsdag 20 april.

Met deze maatregel hoopt het kabinet voor eens en voor altijd met het corona virus af te rekenen door de besmettingen een halt toe te roepen.
Voor deze heftige lockdown is besloten het leger in te zetten, waarbij tanks en andere militaire voertuigen het straatbeeld in de bewuste 10 dagen zullen kleuren en op iedere hoek een militair of politieagent te vinden zal zijn. Niemand kan zijn of haar straat verlaten in die tijd, behalve onder begeleiding van politie of ambulance.

“Dan ga ik 10 dagen in Duitsland wonen” aldus de eerste reactie van Willem Engel van Viruswaarheid. Ben je nu nog aan het lezen en/of in blinde paniek je koffers aan het pakken, bedenk je dan goed dat het vandaag 1 april is!

1 April
1 April Grap

Aprilfool

Posted in blog, Fictie, Online, Politiek, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Theater of Cultureel Centrum De Schattelijn Geertruidenberg?

Behoud en nieuwe bloei van een Cultureel Centrum in Geertruidenberg

Insteek: Oplossing exploitatiekosten en huur/koop van het pand aan de Vismarktstraat door de stichtingen “Culturele Evenementen Geertruidenberg en “Scattando Kunsten” samen of 1 van beide.

Inleiding:
Vol verbazing lezen we nu al jaren dat men af wil van “De Schattelijn”, het enige Culturele Centrum in de gemeente Geertruidenberg met ook een theaterfunctie, of eigenlijk ook echt het enige Culturele Centrum in de gemeente. Nog meer verbazing ontstaat er als er al sinds 2013 oplossingen worden geboden door gebruikers, waarbij deze “plannen” en “visies” totaal genegeerd worden (ondanks dat er zo links en rechts wel eens wethouder termen gebruikt uit die visies), sterker nog, er komt niet eens een reactie op.

Onze laatste poging om kunst&cultuur in de gemeente te redden: Wij willen “De Schattelijn” graag gaan runnen per zo snel mogelijke datum, om nog te redden wat er te redden valt.

Misopvatting 1:

In de stukken vanuit diverse partijen uit de gemeenteraad en in de media leest men altijd over een slechtdraaiend “Theater De Schattelijn”, maar dit is een misopvatting. Daarbij wordt tekort gedaan aan het feit dat de theaterfunctie slechts een onderdeel is van een groter geheel, namelijk het Cultureel Centrum. Een Cultureel Centrum wat weliswaar verouderd is, wat overigens door de gemeente zelf in de hand is gespeeld omdat er al 25 jaar geen beslissing wordt genomen, maar wat wel nog steeds bloeiend is en ook een grote potentie heeft om verder te groeien.
Met een minimale inspanning is hier al heel veel meer uit te halen.

Misopvatting 2:

Zonder de mensen tekort te willen doen die de afgelopen jaren zich ingezet hebben voor de theaterfunctie, hoeft het theater helemaal geen verlies te draaien als daar op een andere manier mee omgegaan wordt. Een vrijblijvend reserveringssysteem voor een theatervoorstelling is al zeker 15 jaar niet meer van deze tijd, om maar een klein voorbeeld te noemen. De theaterfunctie weghalen en/of herplaatsen is een superslecht idee, “De Schattelijn” is namelijk zeer geliefd als “vestzaktheater” bij theatermakers en artiesten vanuit heel Nederland. De ambience van de theaterzaal is uniek in zijn soort en is niet elders, zeker niet in deze gemeente, te creëren. Het gaat hier bij de artiesten en gebruikers niet om de naam, maar om de zaal en de sfeer zelf.

Er is inderdaad wat vernieuwing nodig (vooral in apparatuur en ontvangst).

Daarnaast wordt er enorm te kort gedaan aan amateur artiesten en verenigingen/stichtingen die ook graag gebruik maken van de theaterfunctie. Zij zijn het juist die voor een grotere bezetting dan 50% van de zaal zorgen omdat ze mensen uit de omgeving naar het theater trekken (en dus naar vestingstad Geertruidenberg). Het is jarenlang erg moeilijk geweest om deze groep überhaupt in het programmaboekje te krijgen en als dat dan lukte, werd dat afgedaan met een pagina waarin alle “amateur” voorstellingen werden genoemd. Zelfs de grotere theaters in de omgeving plaatsen “amateur” voorstellingen op een normale pagina. Amateur voorstellingen van plaatselijke artiesten en groepen zorgen juist voor de verbinding in de directe samenleving van Geertruidenberg en laten mensen uit de 3 kernen gebruik maken van het Culturele Centrum van de gemeente. Juist de functie die we allemaal willen bereiken.
In het gebruikersoverzicht van De Schattelijn is dit ook terug te lezen, hier wordt onderscheid gemaakt tussen 50 “theatervoorstellingen” en 20 “theateravonden”. Wat is het verschil?

De cijfers van “Theater De Schattelijn” aangaande “theatervoorstellingen” waar alleen professionele voorstellingen in zijn meegenomen om de cijfers er slechter uit te laten zien dan ze zijn wellicht?

Doel en uitgangspunt:

Wij kiezen voor een levendig Cultureel Centrum, waarbij al vaker de naam “Cultuurhuis” is gevallen, en willen zo snel mogelijk beginnen met het herstellen van gemeenschappelijke culturele activiteiten door middel van een culturele markt en een gemeenschappelijke culturele agenda voor de gehele gemeente. Insteek is daarbij dat 95% van de huidige gebruikers kunnen blijven zitten en verder kunnen gaan met de activiteiten.

Het plan is om te zorgen voor een optimale culturele bezetting van het Cultuurhuis door nog meer plaats te bieden aan muziekonderwijs-aanbieders, theater-aanbieders en beeldende kunstenaars, waaronder ook schooltheater en activiteiten voor ouderen en mensen met een beperking overdag. Het uiteindelijke doel is om ook deze laatste groep in te kunnen zetten bij diverse activiteiten.

In de huidige vorm is er nooit gebruik gemaakt van een cultureel platform waarin diverse culturele aanbieders uit de omgeving zitting nemen welke gebruik maken van het cultureel centrum derhalve een goede samenwerking en planning te bewerkstelligen. Dit platform zal dan opgericht worden.

Hierdoor kunnen we ook het culturele programma vergroten en versterken met nieuwe culturele activiteiten door middel van samenwerking, waarbij we een eventueel subsidiebeleid kunnen afstemmen op het nieuwe geïntegreerde cultuurbeleid. Het Cultuurhuis zou ook ruimte kunnen bieden aan bijvoorbeeld museum de Roos en het VVV.

Culturele Infrastructuur:

In het nieuwe Cultuurhuis moet plaats zijn voor: Cultuureducatie, podiumkunsten, amateurkunst, beeldende kunsten, cultureel erfgoed, plaatselijke media, repetitieruimte, recreatie & ontmoeting, schuilplaats en de peuterspeelplaats. Deze laatste is belangrijk om in huis te hebben en houden, om op gezette momenten kinderen ook kennis te kunnen laten maken met kunst & cultuur. 

Zeer belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en een uitstekende aanvulling wat past bij een culturele instelling, waarbij muziekleerlingen de andere kinderen kunnen stimuleren en/of een leuke middag kunnen bezorgen. Spelend leren is daarbij het uitgangspunt.

Een Cultuurhuis wat stimuleert in vernieuwing en creativiteit, bevorderen van een structurele cultuureducatie voor en met het basisonderwijs en het ontwikkelen van een nieuwe visie op het gebruik van de theaterzaal.

Cultuuraanbod Theaterzaal:

Naast een verrassende ontmoetingsplaats voor zowel professionele als amateur voorstellingen, moet het Cultuurhuis een thuisbasis worden voor ontmoeting en ontplooiing voor lokale verenigingen, groepen en instellingen. Het zichtbaar maken van cultuur en verengingen verbinden en niet wegjagen.

Het aantrekken van kleinere amateur voorstellingen is hierbij van belang om het Cultuurhuis levendig te houden in het weekend derhalve er een ontmoetingsplaats van te maken met een uitdagende foyer. Het versterken en het vergroten van het culturele aanbod door samenwerkingsverbanden aan te gaan en voorzieningen te creëren voor jongeren.

De Foyer:
De foyer dient verplaatst te worden naar beneden (de oude ruimte van de bieb) en zal meer als “grand café” moeten gaan dienen met flexplekken en ontmoetingsplaatsen die overdag beschikbaar zijn en wat voor een betere en klantvriendelijkere ontvangst moet zorgen dan wat het nu is. De huidige foyer kan dan als extra (vergader) ruimte gebruikt worden. Voor de nieuwe foyer staat al een externe partner klaar om dit gedeelte te gaan exploiteren, waarbij dit direct voor extra inkomsten zal gaan zorgen en daarbij ook vrij inloop is voor toerisme in de gemeente waardoor er een grotere bekendheid zal worden bewerkstelligt.

Het Cultuurhuis op school en in huis (Leren):

We slaan een brug tussen het onderwijsveld en de culturele sector, het vanzelfsprekende aanspreekpunt voor alle kennis in cultuureducatie en aanbod en de mogelijkheden in de gemeente Geertruidenberg. Het Cultuurhuis ontvangt kinderen van alle scholen, vergelijk het met zwemlessen tijdens school. Voorzien in een culturele behoefte waar kinderen naar uit kunnen kijken iedere week. Het samen leren is ook een belangrijk goed als het gaat om de aansluiting met de peuterspeelplaats.

Het Cultuurhuis na school (Doen):

Door een goed aanbod van naschoolse culturele activiteiten, denk aan een kinderpopkoor, een jeugd-theatergroep, maar ook groepslessen op instrumenten of creatief met verf en klei. Dit in combinaties en samenwerking van de diverse scholen en BSO’s.

Het Cultuurhuis in de vrije tijd (Beleven):

Leren, Doen en Beleven staat hierin centraal, door het verbinden van de diverse culturele aanbieders die al aanwezig zijn in De Schattelijn kan er een divers aanbod gedaan worden van cursussen en workshops op het gebied van zang, dans, muziek, beeldende kunst, fotografie en dergelijke. Hiervoor zullen we samenwerking met de diverse culturele aanbieders uit de gemeente.

Daarbij blijft er ruimte voor expositie welke gedurende een bepaalde periode te zien zullen zijn in een gedeelte van het gebouw.

Individuele effecten:

* Cultuur zorgt voor individuele waardering en ontwikkeling

* Het beleven van een theater en/of dansvoorstelling

* Mogelijkheid om in je eigen gemeente een theater te kunnen bezoeken en te participeren

Sociale effecten:

  • Kunst & cultuur emancipeert, integreert en bevordert de sociale cohesie
  • Kunst & cultuur brengt mensen in aanraking met afwijkende denkbeelden en maakt mensen daarmee toleranter

* Culturele activiteiten leidt tot meer zelfvertrouwen, meer sociale contacten en een groter gevoel van veiligheid en tevredenheid met de woonomgeving. Het weghalen van deze activiteiten en mogelijkheden zorgt ervoor dat creatieve mensen zich niet kunnen ontwikkelen in de eigen gemeente en daarvoor naar een andere gemeente trekken

Economische effecten:

  • Kunst & cultuur stimuleert toerisme, het trekt meer mensen aan uit de omgeving en door het goed exploiteren van de mogelijkheden van een Cultuurhuis in het centrum houd je mensen langer gebonden en in je plaats
  • Samenwerking met de plaatselijke horeca geeft cultuur meer aanzien en trekt de plaatselijke economie aan

* Cultuur vergroot de aantrekkingskracht van de gemeente

Kansen en knelpunten:

  • Toekomstige bezuinigingen zijn een bedreiging voor cultuur in de toekomst. Door middel van een Cultuurhuis met stimulatie van samenwerkingsvormen krijgen ook kleinere vormen een kans
  • Het in stand houden van het culturele aanbod is primair een verantwoordelijkheid voor de gemeente, in samenwerking met het Cultuurhuis en de verenigingen. Het behoud van het cultureel aanbod kan worden behouden door zichtbaarheid en afstemming, voor en door lokale verenigingen en burgers, door kennis- en informatie uitwisseling van verenigingen en gemeente en door het gebruik van een evenementenkalender en social media
  • Betere afstemming van het cultuuraanbod op de vraag vanuit de lokale samenleving. Dit kan door middel van een vraaggericht cultuuraanbod, vernieuwing en creativiteit. Te bewerkstelligen door het stimuleren van lokale initiatieven en cultureel ondernemerschap, een verbeterde samenwerking tussen verenigingen, meer regionale samenwerking, samenwerking met bedrijven, bevorderen cultuurparticipatie en stimuleren vernieuwing en creativiteit
  • Zonder inbreng van jongeren verdwijnt de cultuur op termijn. Hiervoor is een structurele cultuureducatie gewenst, welke vanuit het Cultuurhuis gestimuleerd kan worden door verankering en kwaliteitsverbetering cultuureducatie in het primair onderwijs, aansluiten bij landelijke stimuleringsprogramma’s, samenwerking lokale verenigingen en onderwijs en bevorderen cultuurparticipatie jongeren
  • Het Cultuurhuis moet voor de theaterzaal meer kansen benutten als culturele zaal voor de gemeente en de regio. Hiermee bewerkstelligen we een optimale bezetting van de theaterzaal, meer rendabele exploitatie van de theaterzaal en hierdoor een betere marktpositie van Cultuurhuis De Schattelijn

Exploitatiekosten:

Het tekort wat ieder jaar ontstaat komt ons inziens voornamelijk door de inzet van facilitaire medewerkers op verkeerde momenten. Medewerkers inzetten om alleen de deur open en dicht te doen is op dit moment niet rendabel en kan gestructureerder geregeld worden met gebruikers die overdag al aanwezig zijn. Door te werken met een bezetting van gemiddeld 14 a 15 uur per dag, afgezet tegen 8 bakken koffie die gedronken worden door een paar docenten is natuurlijk niet rendabel, om dat maar even als voorbeeld te nemen.

De aanwezigheid van een goede foyer, zoals hierboven al omschreven, zorgt ook voor een betere exploitatie die geen geld hoeft te kosten maar op kan leveren. Daarbij ontstaat de toezicht dan al bij de entree in plaats van op een andere locatie elders in het pand waarbij het overzicht compleet weg is.

De Bakkerij:

De Bakkerij kan dienen als poppodium voor repetities en optredens van opkomende muzikanten, maar ook als schuilplaats voor jeugd welke in alle rust en onder begeleiding huiswerk kunnen maken. Een BSO voor middelbare scholieren die thuis de rust niet kunnen vinden of niet meteen naar huis kunnen aan het einde van het reguliere rooster.

Conclusie

Wij willen graag op deze manier invulling gaan geven aan een Cultuurhuis zoals hierboven omschreven, een bruisend cultureel centrum in het hart van Geertruidenberg met als steekwoorden “Leren, Doen, Beleven”. Door een breed aanbod en het op de juiste manier op de markt zetten van dit aanbod, moet Cultuurhuis De Schattelijn een begrip worden in de gemeente en de omgeving. Door middel van het aanbod en de aanzuigingskracht van een Cultuurhuis kan het exploitatietekort weg gewerkt worden.

Wij willen graag samen met de gemeente kijken naar de mogelijkheid van huur dan wel koop van het pand.

Huub Lommers
Stichting Culturele Evenementen Geertruidenberg
Stichting Scattando Kunsten

Januari 2021 (eerdere soorgelijke plannen al ingediend vanaf 2013)

Posted in blog, Cultural, Events, Music, Online, Politiek, Theatre | 1 Comment

Wederom Scattando

Wederom moesten we na de laatste persconferentie diverse voorstellingen, evenementen en activiteiten aflasten en/of verplaatsen. Muzikanten, spelers, maar vooral ook publiek weer inlichten. Mensen verplaatsen naar een andere datum, geld terug storten en collega’s teleurstellen omdat de opdracht weer niet door kan gaan.

Wederom zijn we nu weer aan het regelen, plannen en maken van voorstellingen, evenementen en activiteiten in november, december en natuurlijk ook 2021, waarvan we allemaal nu nog niet (kunnen) weten of deze wel doorgang kunnen vinden.

Wederom zullen we voorstellingen, evenementen en activiteiten verplaatsen indien dit mogelijk blijkt te zijn in de komende maanden.

Wederom zullen we dan opnieuw gaan plannen en maken.

Waarom?
Omdat entertainen in het bloed zit en er komt zeker weer een moment dat we het publiek weer mogen laten lachen en/of huilen en weer kunnen laten genieten van een onbezorgde avond van genot en plezier.
Omdat we op dat moment het niet kunnen maken om geen aanbod te hebben, maar iedereen meteen weer kunnen laten genieten. Direct staan wij weer paraat.
Omdat velen al genoeg geleden hebben en een hart onder de riem hard nodig hebben.
Omdat wij Scattando zijn en “opgeven” een woord is wat niet bij ons past.
Omdat wij vooral kijken naar wat wel nog kan in plaats van wat niet kan.
Omdat er dus in de komende maanden ook nog steeds dingen zullen zijn die wel kunnen.

Wederom zal iedereen weer plezier kunnen hebben.

Wederom vragen we iedereen om geduld te hebben en vooral wat begripvoller naar elkaar te zijn.

Wederom Scattando

Wederom

www.scattando.nl
www.admiraalszaal.nl
www.verkleedhuis.nl
www.scattandofunkey.nl
http://www.bedazzled.live

Scattando Productions

Posted in blog, Cultural, Events, Music, Networking, Theatre, Verkleedhuis | Tagged , , , , , | Leave a comment

De Koning is coronaproof!

In maart begon de corona ellende, dus op dat moment was het even schakelen. Niet “dit kan allemaal niet meer”, maar “wat kan er nog wel”. Met die gedachten zijn we in april gestart met Lancelot, de Skype Sessies. Muziektheater, maar dan geheel en alleen ontstaan via skype sessies.

Na wat lijntjes uitgegooid te hebben waren er maar liefst 9 superleuke acteurs bereid om aan dit project (experiment) en deze uitdaging mee te werken. Natuurlijk loop je in het proces dan tegen een aantal zaken aan die online niet zo goed werken. Zoals bv zingen, want ja, wat je ook probeert, vertraging blijft er altijd ontstaan.
Maar karaktertechnish en scripting kan natuurlijk makkelijk online gedaan worden (hoewel men dan wel stiekem natuurlijk toch gewoon de tekst naast zich kan hebben, dat zie je toch niet)

En nu zijn we een kleine 6 maanden verder en vindt de voorstelling komende zondag plaats. Niet online, maar keurig in een coronaproof theater welke hier graag aan mee wilde werken. Want ja, je kunt het zo groot of klein maken als je zelf wil, maar het blijft natuurlijk een wereldpremière.
En wordt het een fantastische voorstelling? Natuurlijk, want er staan 9 enthousiaste mensen op het podium, het plezier straalt er vanaf en er zit zelfs een live band! Wordt het een hele goede voorstelling? Geen idee, want dit is een experiment en we hebben het op deze manier nog nooit gedaan. Er is zo goed als geen tijd geweest voor spacing en samenzang. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat het een superleuke voorstelling gaat worden. Al is het alleen al om het plot.

De grote Koning Arthur staat op het punt om Lancelot te onthoofden omdat hij achter de verhouding komt met Guinevere, zijn vrouw. Maar daar is gelukkig Merlijn om het hele zootje naar de 21e eeuw te toveren om Arthur te bewijzen dat het hier om echte liefde gaat. Want immers, echte liefde doorstaat de tand des tijds!

Maar, hoe gaan deze middeleeuwse karakters om met de tijd waarin wij leven. In die tijd ging alles nog niet zo snel en was er nog geen internet, laat staan zaken zoals Facebook, Instagram en Tinder. Blijft Arthur (in deze tijd een mediamagnaat) overeind in deze periode waar niets lijkt wat het is en hij zijn verstand dreigt te verliezen?

Lukt het Merlijn om alles in goede banen te leiden? Dat mag je toch niet missen? Simpel toch!

Maar laten er nu gewoon nog kaarten zijn voor komende zondag, heb jij even geluk zeg! Zien we je gezellig in de Bussel, welke omgetoverd is tot een gezellige huiskamer waar je relaxed op gepaste afstand van andere mensen met je eigen partner/gezin/kinderen aan een tafeltjes kunt zitten?

Snelle link naar de kaartverkoop vind je via: www.scattandotickets.nl

Tot zondag!

Posted in blog, Cultural, Events, Theatre | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Be-Corona-Smet vrees

Be-Corona-Smet Vrees (of een ode aan het urinoir)

Houd afstand! Kan dat niet altijd?

Nu heb ik altijd al wel een lichte vorm van smetvrees, op dit moment is dat al helemaal geen pretje natuurlijk, maar wat is de reden dat we hier nu pas op worden gewezen, waarom kunnen we ons daar niet altijd aan houden?

Hou me ten goede, ik heb het niet over de 1,5 meter, want anders wordt theater maken een nog grotere uitdaging dan dat het nu al is. Ook feestjes, samen dansen, festivals, natuurlijk, lekker doen. Geen probleem. Maar, als je ziek bent, blijf je gewoon thuis toch? Of in ieder geval uit de buurt. Waarom kies je ervoor om snotverkouden toch op die discovloer te gaan staan. Bang om iets te moeten missen? “Maar ik heb al betaald voor mijn kaartje”? Dat er een week later 10 andere mensen ziek zijn wordt dan maar voor lief genomen, want daar heb jij dan toch geen last van?

Natuurlijk moet je gewoon kunnen werken als je verkouden bent, maar waarom hou je op dat moment niet gewoon altijd die regel van afstand aan. Iedereen zal het begrijpen als je zegt, “blijf maar even op afstand want ik ben verkouden”. En natuurlijk nies je op dat moment ook niet in je hand om vervolgens de klink van je kantoor aan te raken die 20 seconden later door je secretaresse of medewerker weer open gedaan moet worden.

En dan de openbare toiletten. Kom op mensen, zo ga je thuis toch (hopelijk) ook niet naar het toilet. Over de damestoiletten kan ik niet echt meepraten, hoewel ik redelijk vaak hoor over hoe smerig het daar is, maar de mannentoiletten… Om te beginnen de toiletten met een urinoir. Verschrikkelijk! Kunnen we dat niet afschaffen en overal normale toiletten inzetten? De meeste mannen kunnen er niet mee omgaan! Geloof me nou!

Ik zal je uitleggen hoe het er aan toe gaat bij een gemiddeld mannentoilet. Niet perse in een kroeg, maar ook in een restaurant. De meeste mannen trekken de boel uit de broek en pissen in het urinoir. Dat is toch geen probleem zie ik je denken? Dat is het wel, want wat gebeurt er vervolgens? De hele boel wordt onder gespat rondom het kruis van de man, dus zijn broek en zijn handen. Daarbij natuurlijk nog steeds niet vergetende dat hij zijn hansworst ook in zijn hand heeft. Maar goed. De man is klaar met plassen, stopt zijn nog half natte hansworst weer in zijn broek, doet zijn broek dicht en loopt langs de wastafel (voor veel mannen niet meer dan een extra urinoir met carnaval) zo weer naar buiten. Want handen wassen? Nee, dat doet een echte man niet! Let wel, zijn handen zitten dus nog onder, hij opent de deur (met de klink of gewoon met zijn volle hand tegen de deur (de kringen rondom de klink van een toiletdeur al eens gezien?) en loopt weer naar buiten. Eenmaal buiten komt het andere stel toevallig net aan waar je mee hebt afgesproken en hij geeft ze gewoon een hand, of hij aait eens over de bol van een van de kinderen. Got the picture? Ja, ik weet het, het is smerig!

Dus als je me nu, na deze crisisperiode, weer eens een keer moeilijk ziet doen met mijn elleboog aan een klink, of de deur openend met mijn voet, snap je wellicht waarom ik dat doe. Voor restauranthouders: Houdt de toiletten nou eens bij, want je hebt geen idee hoe vaak ik een wasbak vind zonder zeep of (goede) mogelijkheden om mijn handen af te drogen, vaak hangt er een natte handdoek. En ja, ik zie graag veel mensen in het theater of bij een evenement, maar begrijp me alsjeblieft als ik met een boog om je heen loop als je daar snotverkouden rondloopt.

Oftewel: Ben je ziek? Blijf thuis, of zorg voor een situatie waarin je zelf zo verantwoordelijk bent om afstand van mensen te houden!

Of nog beter: Ben eens sociaal en zorg voor iedereen voor een goede hygiëne!

Punt.

Posted in blog, Online, Travel | Leave a comment

Corona – Coroner

Wat is er nou zo moeilijk lieve mensen?

Er wordt al genoeg over geschreven, dus ik hou het super kort:

* Ben je verkouden of grieperig: Blijf thuis!

* Ben je ernstig ziek: Bel de dokter!

* Al 24 uur nergens last van: Doe je ding, maar niet met meer dan 100 mensen

Er is geen hogere wiskunde voor nodig, je hoeft alleen maar “begrijpend” te kunnen lezen en er naar te handelen. Even een paar weken meedenken en niet perse overal op willen reageren helpt om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk alles wel weer kunt doen.

En stop met instanties en de overheid overal de schuld van te geven, er is niet overal een draaiboek van, iedereen doet zijn best in een tijd van crisis. De wereld draait niet om jou alleen! Complottheorieën en paniekzaaien zitten we niet op te wachten en kan gevaarlijk zijn. Hou je aan de richtlijnen en vertel iets leuks in plaats van de dokter uit te hangen als je dat niet bent, haal iets positiefs uit iets negatiefs. Als je denkt dat dit uitdraait op iets wat lijkt op bv “The Walking Dead”, dan kijk je echt teveel tv!

Wees verstandig want voor je het weet lig je via corona bij de coroner. Denk mee ipv tegen! Dit is niet het moment om tegen het systeem aan te trappen, hoe grappig je ook denkt te zijn.

Vanaf dag 1 staat bij ieder bericht exact hetzelfde te lezen: Het coronavirus in het kort:

Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen.

Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. Dit aantal kan dalen bij goede voorzorgsmaatregelen.

Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.

Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen. Met voorzorgsmaatregelen kun je deze mensen beschermen.

Lees ook: Wat kan niet meer door het coronavirus? Dit zijn de nieuwe maatregelen

Wat kan niet meer door het coronavirus? Dit zijn de nieuwe maatregelen
https://www.nu.nl/coronavirus/6036999/wat-kan-niet-meer-door-het-coronavirus-dit-zijn-de-nieuwe-maatregelen.html

Sterkte en respect allemaal!

ScattandoHuub

Posted in blog, Online, Politiek, Travel, Uncategorized | Tagged , , , , | 1 Comment

Richting kwijt

Ik kan er niets aan doen, maar de mens is richting kwijt. Volgen we wel het juiste pad, of gaan we een andere kant op? Rechtdoor is niet altijd de juiste weg, soms moet je ook links of rechts om samen ergens te komen, maar er is vaak veel twijfel. En er zijn nogal wat mensen die twijfelen, dat merk ik iedere dag weer. Er is zeker ook genoeg frustratie over, niet alleen bij mij natuurlijk, we moeten toch een kant kiezen en doen we dat, is het dan de juiste?

Het is niet af en toe, maar iedere dag stoor ik me er aan. Richting aangeven in het verkeer is uiterst lastig blijkt. Men gaat eerst op de rem, soms wordt er daarna nog wel richting aan gegeven, maar heel vaak niet. Zullen ze rechts of links gaan? Afstand houden maar, want zo dadelijk zit je er bovenop en heb jij schuld. Beetje kromme regel, maar zo is het nou eenmaal in de wet beschreven. Afgelopen week sloeg iemand nog bij een tankstation af, tegen de rijrichting in, zonder ook maar iets van signaal af te geven. Dat verwacht je toch niet en is zeer gevaarlijk.

Hoe irritant dat ook kan zijn, op een rotonde stil gaan staan om netjes iemand voorrang te geven, die vervolgens toch besluit nog net af te slaan, natuurlijk zonder richting aan te geven, dat is pas irritant. Het lijkt ook wel of tegenwoordig niemand het meer kan schelen, want er zijn meer mensen die geen richting bekennen dan degene die dit wel doen. En snappen doen we het al helemaal niet. Soms geef ik mensen wel eens aan, als ik de kans krijg bij bv een verkeerslicht, dat het knipperlicht van de auto kapot is, omdat deze het niet doet. Vervolgens zie je ze even later de auto langs de kant parkeren om te kijken of er echt iets mis is…

Het is overigens niet alleen in Nederland zo, we zijn net terug van een roadtrip van 7250 km in de verenigde staten, daar is het net zo erg. Extra probleem daar is dat je in sommige staten op de snelweg ook linksaf kunt slaan zonder een echte invoegstrook en als je dan geen richting aangeeft ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties.

Het grote verschil met de verenigde staten is wel als je van baan wil verwisselen. Sowieso snappen ze het ritsen veel beter dan in Europa waar er altijd wel een paar door knallen of mensen je er gewoon niet tussen laten (nee, je moet niet meteen naar rechts als er een pijl staat en nee, je hoeft ook niet meteen op de rem van 130 naar 70 als dat aangegeven wordt, gas loslaten is slimmer), maar ook op het moment dat je richting aangeeft gewoon op de snelweg zie je de auto achter je vaart verminderen zodat je er tussen kunt. Daar bestaat dat gewoon nog, super netjes en wel zo veilig.

Afgelopen week toen ik net terug was probeerde ik dat hier op de snelweg ook weer gewoon te doen (het wordt snel een gewoonte), maar dat had als gevolg meteen een gast met een golf (…) die gas bijgaf, maar omdat ik toch gewoon invoegde, disco koplampen en toen hij er later gewoon weer langs kon, geclaxoneer, vreemde handsignalen en een rood hoofd. Om vervolgens dit zelfde te herhalen bij de auto waar hij vervolgens ook weer bijna bovenop reed een eindje verderop.

Op dat moment weet je dat je weer terug bent in hufterig verkeersland Nederland. Welkom thuis!

Posted in blog, Online, Politiek | Leave a comment

De Koffiemachine

Koffie? Ja, graag!

Wat wil je voor koffie? Oh ja, ik moet kiezen. Waar zal ik deze keer voor kiezen? Capuccino, gewone koffie, koffie verkeerd, espresso, latte machiatto of toch een wiener melange? Heb je ook chai latte? Ja, ik weet het, technisch gezien geen koffie, maar, als ze het tenminste hebben, wel erg lekker en een aanrader.

Wat een keuzes en wat heerlijk! Naast een goede latte drink ik het liefste gewoon normale koffie, gemalen van verse bonen. Zwart! Dus zonder melk en ook zonder suiker.

De keuze is tegenwoordig overweldigend en is vooral ook te danken aan die geweldige koffie machines. Want laten we eerlijk zijn, wie drinkt er nu nog koffie op de “ouderwetse” manier, de oude filter koffie. Herinnert u zich deze nog? nog? nog?

En dan is dit nog een modern model…

Nee, de moderne koffiemachine is een enorm apparaat, waar je zelfs voor kunt studeren en natuurlijk voorzien van printplaten in plaats van filters. De echte koffiemakers achter deze apparaten krijgen dan ook de naam “barista” en dan heb je er echt verstand van. Want goede koffie verdient aandacht. En terecht. Dat is geen koffiedik kijken.

De echte koffie baristas vind je niet in een standaard restaurant, maar in een goede koffie salon of de betere Grand Café’s. Daar waar ze zo’n mooie grote machine hebben en je echte goede koffie kunt drinken.

Daar kun je tot rust komen, gezellig met je gesprekspartner praten, of in alle rust werken achter je laptop….

Tenminste, zolang er geen koffie wordt gemaakt… Want “De Koffiemachine” maakt me toch een herrie! Niet perse als er koffie wordt gemaakt, maar wel wanneer er iedere andere drank is besteld. Van thee tot alle lattes. En laten nou net die soorten het meest besteld worden op een dag, waardoor het praten met elkaar wat lastiger wordt gemaakt.

De Koffiemachine verdient snel een upgrade, de “stille” variant waardoor je weer lekker tot rust kunt komen met je lekker bakkie leut.

Nog een bakkie? Ja, graag!

Scattando Events

Het Verkleedhuis

Posted in blog, Networking, Online | Tagged , | Leave a comment

Tinnitus, het spook

Als je last hebt van tinnitus (gesuis, gepiep, gehamer of andere geluiden in je oor die alleen jij hoort) heb je last van gehoorverlies. Dat kan allerlei oorzaken hebben, een ziekte (bv Lyme), aangeboren afwijking of bijvoorbeeld te hard geluid op je oren door muziek of andere zaken.

En zeg nou niet, ik heb tinnitus, maar ik hoor nog prima, zelfs na metingen bij de audioloog, want je houdt jezelf behoorlijk voor de gek. Het kan zijn dat je geen last hebt van je gehoor en zelfs dat de audioloog gemeten heeft dat je gehoor gewoon nog goed is, maar dat wil niet zeggen dat het ook zo is. Hoe kan dat dan?

Als je er even over nadenkt en een klein beetje onderzoek doet, kom je er al snel achter dat tinnitus eigenlijk phantoompijn is (of in het geval van tinnitus phantoomgeluid/fantoomgeluid), een spook dus. Het is hetzelfde als wanneer je een gedeelte van je arm of je been kwijt raakt en toch jeuk en/of pijn hebt op het lichaamsdeel wat er niet meer is. De uitleg is best simpel: Het hersengebied dat oorpronkelijk correspondeerde met het geamputeerde lichaamsdeel is nog actief en zal chronisch nog geactiveerd blijven. De hersenen interpreteren dit alsof het geamputeerde lichaamsdeel er gewoon nog is en geeft signalen door.

Maar wat heeft dat met het gehoor te maken hoor ik je denken? Nou, heel simpel, bij gehoorverlies sterven de haarcellen af die op het basilaire membraam van het slakkenhuis zitten. Die haartjes zijn verbonden met de gehoorzenuw die het signaal transporteert naar het gehoorcentrum in je hersenen.

De haartjes echter welke afsterven, of plat gaan liggen door een beschadiging, blijven wel actief signalen doorgeven, maar dit wordt niet meer omgezet tot geluid in de auditieve cortex. Het resultaat is gesuis, gepiep of ander geluid, afhankelijk van welk gedeelte van de tonotopie is beschadigd. Phantoompijn dus vertaald in andere geluiden, phantoomgeluid. Tinnitus, het spook. Komt het nog goed met die haarcellen? Niemand weet het nog, er wordt nog onderzoek naar gedaan en beweert wordt dat afgestorven haarcellen niet opnieuw kunnen gaan functioneren of aangroeien. Maar is dat zo?

Nu hoor ik je nog steeds denken: “Ik weet zeker dat ik geen gehoorverlies heb, want dat is bij de Audioloog of mijn KNO arts gemeten en gebleken dat dat niet zo is. Maar, kloppen die metingen wel? Ja en nee! De meting die je hebt gehad klopt wel, maar dat is maar de halve waarheid, een meetsysteem opgelegd door een systeem van zorgverzekeraars en KNO artsen. Het feit blijft namelijk dat er gemeten wordt tussen de 125 en 8000 hertz, maar dat het menselijk gehoor in staat is om geluiden waar te nemen tussen 64 en 23.000 hertz (het gaat dan ook over 20.000 haarcellen). Het is zelfs zo dat bv de laagste toon van een basgitaar rond de 25 hertz ligt en hoor je die wel of niet? De hoogste snaar van een basgitaar komt op ongeveer 98 hertz uit, bijna iedereen zal die horen, maar dit wordt niet gemeten.

Dus als je gehoorbeschadiging welke de tinnitus veroorzaakt onder de 125 hertz of boven de 8000 hertz ligt, ga je hier via de huidige metingen nooit achter komen. Is dat erg? Nee, want het huidige meetsysteem is er niet voor niets, dit is de frequentie waarin je normaal kunt functioneren zonder hulpmiddelen nodig te hebben, maar het lost de tinnitus niet op. En ook al heb je geen gehoorverlies, dan nog zul je door je tinnitus heen moeten luisteren, wat vaak ook al lastig genoeg is en er voor zorgt dat geluid eerder een last is dan dat je er plezier van hebt.

Is het dan zo dat alle dove mensen ook tinnitus hebben? Nee, dat hoeft niet. Immers kunnen je haarcellen ook slechter functioneren waardoor je minder hoort, dan zijn ze nog niet afgestorven, of je hebt door een aangeboren afwijking minder haarcellen. En zo zijn er nog veel meer redenen te noemen.

Kun je tinnitus ook voorkomen? Nee, niet echt. Je kunt voorzorgmaatregelen nemen door oordopjes te dragen als je muzikant bent of vaak naar een festival gaat, maar je weet nooit waardoor je de gehoorbeschadiging op loopt. Er kan in een onbewaakt moment ook een motor langsrijden die ineens veel gas geeft, of je raakt betrokken bij een auto-ongeluk. Elke luide klap kan de oorzaak zijn, maar de haarcellen kunnen ook afsterven door een ziekte. Als je het krijgt heb je gewoon pech, helaas is er (nog) niets aan te doen en zul je er mee moeten dealen.

Feit blijft wel dat wanneer je ervoor zorgt dat je rustiger leeft en minder stress hebt, de tinnitus uiteindelijk vaak naar de achtergrond zal verdwijnen, maar nooit weg zal gaan. Het beste is het zo weinig mogelijk aandacht te geven, dan heb je er minder last van. Ga gewoon aan het werk of zorg dat je bezig bent. In een hoekje gaan zitten en alleen maar thuis blijven is zeker niet de oplossing en zorgt vaak voor een verergering van de klachten.

Let op: Doordat ik niet op wil geven en alles tot op het randje uitgezocht wil hebben sinds ik tinnitus heb (in mijn geval door een aangeboren reverse sloop hearing) zijn dit mijn bevindingen als ervaringsdeskundige, ik ben geen dokter of KNO arts, maar ben overtuigd van deze filosofie en hoop dat dit opgepakt wordt door een onderzoeksarts. Ik weet dat er al jaren onderzoek wordt gedaan met het injecteren van een virus welke ervoor zorgt dat dode haarcellen weer aan gaan groeien waardoor het gehoor weer terug komt en de tinnitus verdwijnt. Dit onderzoek heeft tot nu toe nog geen resultaten opgebracht, maar wie weet komt dit in ons leven nog.

Geef in ieder geval niet op en praat met mensen die ervaring hebben, die heb je zo gevonden, want tussen de 10 en 30% van de bevolking heeft tinnitus, van jong tot oud, we praten over ongeveer 1 miljoen Nederlanders met oorsuizen, 5% ondervindt ernstige hinder. Je mag mij natuurlijk ook mailen.

Huub Lommers, Augustus 2018

Scattando Events

Het Verkleedhuis

Posted in Online | Tagged , , , , | 1 Comment

Dove Muzikant

Wat zeg je? Kun je wat zachter praten, ik ben niet doof! Nee joh, ik zit graag achteraan in het orkest, met mijn stoel tegen de pauken of liever nog naast de crash cymbal van het drumstel. Of toch maar net voor de trompetten of de trombones, want die spelen nooit te hard. En in de band sta ik het liefste met mijn hoofd zo dicht mogelijk bij de snerpende gitaarversterker of in mijn eigen basversterker. De microfoon die de technicus keihard met een hoge pieptoon rond laat zingen heb ik ook totaal geen last van. En voor de grap had ik nog ooit eens die jolige trompettist die me wilde laten schrikken met een keiharde “toet” naast mijn oor.

Allemaal zaken die voor een fikse gehoorbeschadiging kunnen zorgen, maar toch is nu gemeten dat ik totaal geen gehoorbeschadiging heb, maar ik word wel doof? En hoe! Wat is er dan wel aan de hand? Gewoon pech! Een aangeboren afwijking! En na 2 jaar ben ik eindelijk zover dat ik mijn verhaal wil delen met de wereld. Een stukje therapeutisch om het van me af te schrijven. Maar vooral ook om mensen uit te leggen waarom ik bepaalde dingen nog wel en bepaalde dingen zeker niet meer kan en deze soms tegenstrijdig kunnen zijn.

Het begon allemaal ergens rond januari 2016. Ik was verkouden en mijn (linker) oor zat dicht, ik dacht natuurlijk van de verkoudheid. Je gaat dan niet meteen naar de huisarts (had ook geen zin gehad overigens), want je denkt “het gaat wel over”. Na een week maar  een neusspray gebruikt, maar dat hielp ook niet echt, nog los van het feit dat je door het inhaleren alleen maar denkt dat het nog vaster komt te zitten. Na een week of 5 toch maar een keer naar de huisarts: “Ja, er zit vocht achter je oor, dus ik geef je een betere neusspray”. Met nog twee herhalende kuren er achteraan waren we inmiddels maanden verder voordat we zover waren dat daar die verwijzing kwam naar de KNO arts. Met de snelheid van het ziekenhuis, was het inmiddels juli voordat ik daar was. Als eerste een gehoortest gehad en dan wachten op de KNO arts. Nu ging ik daar nog naar toe met de hoop dat hij er een buisje in zou zetten, zodat het vocht eruit kon, druk er af en gehoor weer terug. Maar helaas.

Gehoortest 160722

Het audiogram liet iets heel anders zien en er zat geen vocht achter mijn trommelvlies. Zoals je in het audiogram kunt zien, rechts niet echt iets aan de hand (op dat klein hoekje naar beneden na, waarschijnlijk te danken aan die jolige trompettist, of de crash cymbal van die enthousiaste drummer), links echt heel slecht, tot een verlies van 75dB. Ook nog eens een reverse sloop hearing, dus laag slechter dan hoog, in Nederland niet veel over bekend. De KNO arts: “Ik snap hier niets van, misschien komt het ook vanzelf weer terug. We gaan in september een MRI scan doen en nog wat andere onderzoeken en dan kijken we weer hoe het er voor staat. Ga ondertussen maar in het bos wandelen en mediteren. Voor de veiligheid (eigenlijk alleen in het geval van sudden deafness) geef ik je een prednison kuur van 10 dagen. Prettige vakantie”.

Dus, het leven draait door, met nog 1 goed functionerend oor nog niet echt een groot probleem, maar toch maar even iets rustiger aan proberen te doen. Gelukkig was het vakantie….

Met behoorlijk last van claustrofobie mocht ik mijn ergste nachtmerrie beleven met mijn hoofd in het MRI apparaat, opgesloten met een kap over je hoofd. Daar heb ik lang last van gehad en in je achterhoofd neem je dan ook nog mee dat het wellicht ook een tumor zou kunnen zijn. Gelukkig kwam er niets uit die uitslag. “Alles ziet er goed uit”. Maar wat is het dan? De KNO arts had nog geen antwoorden en bleef bij hetzelfde standpunt, over een half jaar nog eens kijken…

Eind maart (2017 inmiddels) opnieuw op controle. Links nog iets slechter geworden, rechts gewoon nog goed. Inmiddels was ik aan de situatie gewend en met de KNO arts nog overlegd dat het op dat moment nog niet nodig was om aan hulpmiddelen te denken met 1 goed functionerend oor. Dus gewoon door, een mooi project met Jesus Christ Superstar in de kerk in Geertruidenberg met Pasen en een dag daarna rustig naar de sauna met een hotel erbij om lekker te onthaasten. Sinds die dag is mijn wereld, zoals ik hem voor ogen had, ingestort, want ik werd de volgende dag in het hotel wakker met ook rechts nagenoeg geen gehoor. De paniek was groot!

Nu maar meteen naar de huisarts, welke meteen ook de KNO arts heeft gebeld. Ik kon een week later “al” terecht. Voor de veiligheid tot die tijd maar weer prednison slikken. “Baat het niet, dan schaadt het niet” was het devies. Ik dacht daar zelf anders over, maar goed, het was maar een dag of 8… Een week later dus weer bij de KNO arts met een test en…

Gehoortest 170510

Jawel, rechts hetzelfde probleem als links. Aan beide oren het relatief onbekende reverse sloop hearing. *Een korte uitleg: Bij normaal gehoorverlies loopt het audiogram precies andersom en verliest men vooral de klanken in de hoogte, bij mij is dat voornamelijk in de laagte (lekker handig als bassist) en ook in de middenrange. Extra probleem, dat is precies op de plek waar je spraak moet horen, dus ieder gesprek is dan een uitdaging, telefoneren werkt dan alleen nog maar met een koptelefoon op*. De KNO arts staat nog steeds voor een raadsel, “het moet wel een aangeboren afwijking zijn” aan het slakkenhuis (otosclerose was ook al uitgesloten), trommelvlies en middenoor zijn namelijk in orde. En toen kwam het: “Audiologisch Centrum kan altijd nog, eerst meer onderzoeken”. Omdat ik het daar niet mee eens was en ik inmiddels ook al langs een audicien was geweest, de verwijsbrief van het AC maar via de huisarts gehaald. En gelukkig maar.

Voor een “second-opinion” nog naar een andere KNO arts gegaan, met helaas hetzelfde resultaat, ondertussen diverse onderzoeken in de maanden die volgde, van PET-scan, bloed, urine, longfoto’s(??) tot neurologisch onderzoek. Allemaal zonder resultaat. Ik ben kerngezond, maar het gehoorverlies bleef. Met als extra cadeautje tinnitus (oorsuizen) om het gehoorverlies te compenseren. Alles behalve handig in mijn werk als muzikant en dirigent. Zeg maar gerust een enorme uitdaging.

Met de hulp de beste audicien in Nederland (Zweers in Zevenbergen) en de Audioloog bij het AC (Libra in Breda) heb ik nu de beste hulpmiddelen die je je maar kunt bedenken, zodat spraak een stuk makkelijker is geworden, dankzij het streamen weer kan bellen en tv kan kijken. Dat was nog een lange zoektocht, want via de zorgverzekeringen wordt alleen maar voorzien in apparaten voor een normaal gehoorverlies, maar daar kan ik niets mee. Dus apparaten uit de “buitencategorie” van zo’n kleine 2000 euro per oor, welke gelukkig door de inspanning van de audioloog wel voor een groot gedeelte vergoedt werden. Maar, helaas was ik nog niet klaar. Bij een van de bezoeken bij de Audioloog ontdekte hij dat het gehoorverlies nog verder was afgenomen en hij raadde me aan om opnieuw contact te hebben met de KNO arts. De ernst was me al snel duidelijk toen hij, terwijl ik daar nog zat, het audiogram mailde naar de KNO arts en ik 3 minuten later al gebeld werd door de afdeling KNO dat ik die week nog langs moest komen. Opnieuw een tegenslag.

171107 Hoortest AC

Dan zit je ineens al op 80dB verlies (de stippellijn is wat het zou moeten zijn voor mijn leeftijd) aan beide oren! Voor het idee: Bij 100dB verlies ben je medisch gezien doof. En dat was ook meteen het antwoord van de KNO arts: “Ik heb nog steeds geen idee wat het is, maar op dit tempo ben je binnen 2 tot 5 jaar helemaal doof” Ik wist even niet meer wat ik moest zeggen. Hij vond het nu toch wel tijd om andere hulp in te schakelen en ik kreeg een verwijzing naar het Academisch ziekenhuis, het Erasmus in Rotterdam. De afspraak met de KNO arts hierboven was half november 2017, dus het was vrij logisch dat ik op 13 maart 2018 “al” terecht kon bij het Erasmus.

Bij het Erasmus (niet te veel hoop hebben Huub, niet teveel hoop hebben. Helaas, niet gelukt) werd ik in ieder geval wel heel serieus genomen. Een uitgebreide hoortest en daarna een uur een consult met de KNO arts, die in die tijd ook de ruimte had om met alle knappe koppen uit alle windstreken te overleggen over mijn casus. Helemaal geweldig, maar helaas, hetzelfde resultaat. Ze kunnen niet in het slakkenhuis kijken en we kunnen alleen maar afwachten.  Het kan voor hetzelfde geld ook stil blijven staan, maar als het zo door blijft gaan is het inderdaad complete doofheid op een moment. Daarna kom ik in aanmerking voor een CI, een implantaat, maar dan ga ik van 20.000 tonen die de hersenen op kunnen vangen terug naar 40. Doof wordt je in deze tijd dus niet meer, maar op dat moment moet je opnieuw leren luisteren omdat je het verschil niet meer hoort tussen een vrachtwagen en een koffieapparaat. Ik kan me er nog niks bij voorstellen en wil er voorlopig ook nog niet aan denken. Ik hou maar vast aan de “stille” hoop dat het stil blijft staan. Het enige wat nog rest is een genetisch onderzoek, maar die kan alleen maar bepalen of het inderdaad aangeboren is, maar biedt geen oplossingen. Wachttijd: 24 weken!

MU-Topic-ear-training

Inmiddels ben ik met een geweldige logopedist (Bert de Witte in Breda) bezig met een cursus spraak-aflezen (liplezen bestaat niet, maar dit lijkt erop), voor het moment dat het zo erg gaat worden dat ik eigenlijk doof ben en in afwachting ben van een CI. En via hem heb ik het boek “onbesuisd” gelezen van Barbara Muller, wat me zover heeft gedreven de alternatieve geneeskunde op te zoeken, in dit geval in de vorm van biofotonen therapie. Ondanks dat er altijd mensen zullen roepen dat dit kwakzalverij is, heeft het mij voornamelijk geholpen om meer rust te krijgen en het heeft de tinnitus behoorlijk terug gedrongen, waardoor ik op dit moment beter kan functioneren. En mijn tinnitus is nog niet zo erg als ik van sommige andere mensen hoor, van hoge piep geluiden tot een hoog gebrom. Bij mij is het meer alsof ik de hele dag aan het strand ben en de zee hoor ruizen, voor mijn idee net als wanneer je een schelp tegen je oor aan houdt. Die schelp is leeg en ik beeld me in dat mijn schelp (het slakkenhuis) dus ook leeg moet zijn of steeds leger wordt.

Maar, hoe moet dat dan met mijn werk zul je je afvragen? Binnen de muziekwereld is het een taboe, ondanks dat heel veel musici met gehoorproblemen rondlopen. Van een gehoorbeschadiging tot aan plots doofheid, constante piepen en gesuis in de oren, het komt allemaal voor. Het wordt alleen verzwegen met de angst nergens meer te kunnen spelen, maar dat is onzin. Je kunt zelf wel bepalen wat je wel en wat je niet kunt. Voor mij zijn de keuzes op dit moment duidelijk, maar soms voor de buitenwereld niet te snappen, want ik kan:
1. Geen les meer geven, omdat kinderen voor mij te zacht praten en ik ze dus niet goed kan verstaan, het instrument hoor ik wel.
2. Ik kan op contrabas niet meer meespelen met een harmonie orkest, omdat ik alle instrumenten gewoon hoor, maar de bastuba niet (hoe hard je ook je best doet, lage tonen versterken is echt te lastig) waardoor het lastig wordt stemmend te spelen, ondanks het feit dat ik mijn contrabas zelf wel hoor.
Op basgitaar kan ik wel heel makkelijk met een harmonie orkest spelen, omdat deze meestal niet samen loopt met de bastuba, ik mijn basversterker gewoon hoor en je op basgitaar geen intonatieprobleem hebt zoals op de (fretloze) contrabas. Dus dat ik bij het ene orkest wel ja zeg terwijl ik bij het andere niet meer speel, komt daar uit voort en is niets persoonlijks.
3. Met musical ensembles spelen gaat het beste, ik ben dan altijd de enige bassist en de andere instrumenten hoor ik gewoon prima. De meest ideale opstelling is wanneer iedereen versterkt speelt en ik een koptelefoon op kan zetten. Als het zo dicht bij mijn oor versterkt binnen komt hoor ik alles perfect en dan hoeft de koptelefoon niet eens hard te staan.
4. Ik dirigeer op dit moment nog steeds een popkoor, zolang we aan het zingen zijn gaat het goed, maar een discussie tijdens een repetitie probeer ik zoveel mogelijk te vermijden, omdat het soms niet te volgen is. Ik kan het geluid niet meer richten op 1 persoon die een vraag stelt als er aan de andere kant 2 mensen staan te kletsen, of iemand anders op dat moment beslist om zijn/haar map op orde te brengen en met blaadjes rammelt, of een van de muzikanten die nog net even probeert om zijn noten te oefenen. Omgevingslawaai is wel echt een groot probleem.

eartrainer

Het hele gebeuren heeft natuurlijk een grote impact, maar ik weiger het om bij de pakken neer te gaan zitten en ik wordt hierbij geweldige gesteund door mijn lieve vrouw, voor wie het ook niet makkelijk is. Gelukkig vinden we een steeds betere manier om met elkaar te communiceren en het heeft ons, naar mijn mening, zelfs dichter bij elkaar gebracht. Janine, bedankt! Ik hou van je!

In de toekomst ga ik meerdere zaken delegeren in ons Kunstencentrum, zodat ik minder met de uitvoerende taken en meer met de producerende en organiserende taken bezig zal zijn. En ik wil me in gaan zetten voor andere mensen met gehoorproblemen, met name in de muziek. Het kan en mag geen taboe zijn, het is al vervelend genoeg dat je er last van hebt. Ik wil bewijzen dat je ook met een gehoorprobleem gewoon muziek kunt maken. Ik heb daar al verschillende hulpmiddelen en manieren voor gevonden, maar ik kan me voorstellen dat er nog legio oplossingen zijn die ik niet ken.
Daarom ben ik deze ochtend een nieuwe facebook groep gestart om met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Dus ben je muzikant en heb je gehoorproblemen, sluit je dan aan via deze LINK.

Hoe lang ik het vol zal houden om muziek te blijven maken kan ik niet zeggen, maar laten we eerlijk zijn, ik weet het ook niet als ik over een week een hartaanval krijg en niet meer bij kom. Kortom, ik blijf spelen zolang ik het zelf verantwoordelijk vind en andere mensen er geen last van krijgen. En dan nog zal ik actief blijven in de muziek, want muziek is mijn leven en dat weiger ik op te geven! De activiteiten zullen verschuiven, maar daar blijft het dan wel bij.

Omgaan met een muzikant met hoorproblemen? Gewoon normaal doen, maar vergeet niet om duidelijk te praten en/of vraag even de aandacht zodat ik ook echt luister. Dus in plaats van: Kun je in maat huppeldepup in plaats van een A een C spelen Huub?, moet je vragen: Huub, kun je in maat huppeldepup in plaats van een A een C spelen? Want op dit moment is muziek nog niet echt het probleem, wel het spraak verstaan. En dankzij mijn “reverse sloop hearing” hoor ik vrouwen beter dan mannen. Maar daar hoor je me dan weer niet over klagen….

Facebook groep “Dove Muzikant”

Scattando Events

Het Verkleedhuis

Posted in Bass, Cultural, Music, Online, Theatre | 2 Comments